TARCEVA - PíSOMNá INFORMáCIA PRE POUŽíVATEĽOV - LETáKY
Hlavná / letáky / 2021

Tarceva - písomná informácia pre používateľovRedakcia Choice
Vaječný koňak
Vaječný koňak
Tarceva: Na aké choroby sa používa? Načo to je? Ako sa používa a kedy by sa nemal používať. Varovania a vedľajšie účinky