GMO ALEBO BEZ GMO? - GMO V MLIEKU, DERIVáTOCH A ĎALŠíCH - MLIEKO A DERIVáTY

GMO alebo bez GMO? - GMO v mlieku, derivátoch a ďalšíchRedakcia Choice
Monuril - písomná informácia pre používateľov
Monuril - písomná informácia pre používateľov
Geneticky modifikované organizmy v mlieku, jeho derivátoch a iných potravinách. GMO alebo bez GMO? Nedávne štúdie. Nové GMO a skúšky