DIALýZA - HEMODIALýZA A PERITONEáLNA DIALýZA - ZDRAVIE MOČOVýCH CIEST

Dialýza - hemodialýza a peritoneálna dialýzaRedakcia Choice
Monuril - písomná informácia pre používateľov
Monuril - písomná informácia pre používateľov
Dialýza v liečbe zlyhania obličiek. Indikácie a typy dialyzačnej liečby: hemodialýza a peritoneálna dialýza. Výhody a vedľajšie účinky rôznych typov dialýzy. Terapeutické výsledky