MULTI SYSTéMOVá ATROFIA - NERVOVý SYSTéM-ZDRAVIE

Multi systémová atrofiaRedakcia Choice
Kortizóny
Kortizóny
Čo je multisystémová atrofia? Aké sú príčiny a aké sú príznaky? Ako je diagnostikovaná? Aký je liek?