FIBROCYSTICKá MASTOPATIA - ZDRAVIE ŽIEN

Fibrocystická mastopatiaRedakcia Choice
Kortizóny
Kortizóny
Fibrocystická mastopatia: čo to je? Príčiny a rizikové faktory. Ako rozpoznať príznaky. Riziko rakoviny prsníka. Diagnostika a liečba