BAKTERIáLNE TOXíNY - INFEKČNé CHOROBY

Bakteriálne toxínyRedakcia Choice
Morniflu - písomná informácia pre používateľov
Morniflu - písomná informácia pre používateľov
Bakteriálne toxíny: aké sú účinky na telo? Endotoxíny alebo exotoxíny? Bakteriálne toxíny môžu byť smrteľné