RUPTúRA ​​ACHILLOVEJ ŠĽACHY: VŠEOBECNé úDAJE A RIZIKOVé FAKTORY - TRAUMATOLóGIA

Rehabilitácia po pretrhnutí Achillovej šľachyRedakcia Choice
Monuril - písomná informácia pre používateľov
Monuril - písomná informácia pre používateľov
Rehabilitácia po pretrhnutí Achillovej šľachy: úvod do témy. Aké sú príčiny prasknutia? Kto je najviac ohrozený? Príznaky a znaky