ENDOKRINOLóG: KTO JE TO A ČO LIEČI? ZRUČNOSTI A SPOLUPRáCA - ENDOKRINOLóGIA

Endokrinológ: Kto je to a čo lieči? Zručnosti, znalosti a spoluprácaRedakcia Choice
Morniflu - písomná informácia pre používateľov
Morniflu - písomná informácia pre používateľov
Kto je endokrinológ? Aké choroby lieči? Aké schopnosti a znalosti má? Špeciality a možná spolupráca s inými lekármi