Pracovný Portál O Odbornom Zdravotnom Stave, December 2023