Pracovný Portál O Odbornom Zdravotnom Stave, January 2023