Pracovný Portál O Odbornom Zdravotnom Stave, March 2023