Pracovný Portál O Odbornom Zdravotnom Stave, November 2022