ŽENSKá URETRA: ČO JE TO? ANATóMIA, FUNKCIA A PATOLóGIE - ANATóMIA
Hlavná / anatómia / 2021

Ženská uretra: Čo je to? Anatómia, funkcia a patológieRedakcia Choice
Kortizóny
Kortizóny
Čo je to ženská uretra? Anatómia: charakteristika, zavlažovanie, inervácia a histológia. Funkcie: Na čo to je? Patológie: hlavné choroby