MENARCH - ZDRAVIE ŽIEN

Menarch - prvá menštruáciaRedakcia Choice
Kortizóny
Kortizóny
Menarca: Čo je to? Čo to znamená? V akom veku sa objavuje prvá menštruácia? Ako sa pripraviť na menarché. Známky, ktoré predznamenávajú príchod prvého cyklu