PANTOPAN - PíSOMNá INFORMáCIA PRE POUŽíVATEĽOV - LETáKY
Hlavná / letáky / 2021

Pantopan - písomná informácia pre používateľovRedakcia Choice
Kortizóny
Kortizóny
Pantopan: Na aké choroby sa používa? Načo to je? Ako sa používa a kedy sa nemá používať. Varovania a vedľajšie účinky